Alle oppslagsverk

Kliniske oppslagsverk som du har gratis tilgang til gjennom Helsebiblioteket.no.

Viser 1 - 16 av totalt 16
 • Anatomisk atlas

  1177.se. 

  Oppslagsverk med illustrasjoner, bilder og tekst som beskriver kroppens ulike deler og organer. Oversatt fra svensk av Helsebiblioteket.no.

  Detaljer
 • BMJ Best Practice

  BMJ. 

  Omfattende og faglig godt oppslagsverk spesielt beregnet for allmennleger, men også nyttig for mange andre grupper. Frikjøpt av Helsebiblioteket fra desember 2009 for alle med norsk IP-adresse.

  Detaljer
 • Clinical Evidence

  BMJ Publishing Group. 

  Oppslagsverk for deg som jobber i primær- eller spesialisthelsetjenesten, som oppsummerer den beste, tilgjengelige forskningen om effekt og bivirkning av behandling for mer enn 250 diagnoser. Informasjonen er basert på systematiske oversikter og primærstudier.

  Detaljer
 • Felleskatalogen

  Felleskatalogen. 

  Felleskatalog over farmasøytiske spesialpreparater markedsført i Norge.

  Detaljer
 • FinnKode (med ICD-10)

  Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH). 

  Søkeverktøy for å finne koder, inneholder blant annet ICD-10 og NCMP-NCSP.

  Detaljer
 • Hjelpemiddeldatabasen

  NAV. 

  Arbeids- og velferdsetatens (NAV) nettsted for informasjon om produkter og leverandører på det norske hjelpemiddelmarkedet.

  Detaljer
 • Legevakthåndboken

  Gyldendal Akademisk og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. 

  Praktisk håndbok til bruk for helsepersonell på legevakt. Innholder diagnostikk og behandling av symptomer og tilstander, livredning og andre prosedyrer for de mest kritiske tilstandene, håndtering av skader og ulykker samt informasjon om administrative forhold.

  Detaljer
 • Micromedex med Martindale

  Truven Health Analytics. 

  Omfattende internasjonalt oppslagsverk om legemidler. Inneholder forskningsbasert og oppdatert informasjon om et stort antall legemidler, blant annet om bruk, virkemåte, dosering, interaksjoner, bivirkninger og individuelle tilpasninger. Inkluderer håndbøker som Martindale, NeoFax, Trissel2 og Index Nominum. Har verktøy for sammenligning av legemidler og for identifikasjon av tabletter og kapsler.

  Detaljer
 • Micromedex – mobilapper

  Truven Health Analytics. 

  Detaljer
 • NHS Evidence

  National Institute for Health and Care Excellence ( NICE). 

  Fritt tilgjengelig klinisk oppslagsverk hvor du kan søke i en rekke kvalitetssikrede kilder som retningslinjer, legemiddelinformasjon og oppsummert forskning. NHS Evidence har også 34 emnesider med utvalgt innhold. Registrering (gratis) er nødvendig for fullt utbytte av tjenesten.

  Detaljer
 • Norsk legemiddelhåndbok

  Norsk legemiddelhåndbok. 

  Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapiorientert, produsent- og myndighetsnøytral oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ.

  Detaljer
 • Oncolex

  Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Helse Sør-Øst. 2007

  Oncolex er et oppslagsverk for onkologisk helsepersonell. Her finner du bakgrunnstekster og oppdaterte prosedyrer innen diagnostikk og behandling av kreft.

  Detaljer
 • Telefonråd

  Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. 

  Oppslagsverk og verktøy for håndtering av pasienthenvendelser i allmennpraksis eller på legevakt, spesielt utviklet for helsesekretærer og sykepleiere. Installeres lokalt på egen datamaskin eller server.

  Detaljer
 • UpToDate

  Wolters Kluwer Health. 

  Kunnskapsbasert og svært omfattende oppslagsverk. Inneholder mer enn 80 000 sider med tekst og grafikk og har lenker til mer enn 260 000 referanser. UpToDate oppdateres kontinuerlig. Bruk søkefeltet på åpningssiden for å få tilgang til innholdet.

  Detaljer
(http://www.helsebiblioteket.no/oppslagsverk/alle-oppslagsverk)