Blindtarmbetennelse (akutt appendisitt)


BMJ-logo

Blindtarmbetennelse (akutt appendisitt) kan gi store smerter og må nesten alltid opereres. De fleste blir helt friske.

Blindtarmbetennelse betyr at blindtarmen er betent eller infisert. Blindtarmen er en liten "blindtunell" i nedre høyre del av tykktarmen. Matrester kan sette seg fast i blindtarmen og forårsake en infeksjon.

Symptomer

Det første symptomet er vanligvis smerter i magen. Etter noen timer, kan smertene flytte seg til høyre nedre side av magen. Smertene blir ofte verre dersom du beveger deg, og blir bedre dersom du ligger og trekker opp knærne. Du kan miste appetitten, bli kvalm og kaste opp. Det er vanlig å få lett feber og forstoppelse eller diaré. Ikke alle med blindtarmbetennelse får alle disse symptomene.

Søk lege umiddelbart dersom du tror du har blindtarmbetennelse. Uten behandling kan blindtarmen sprekke. Dette kan føre til en alvorlig infeksjon i magen, kalt bukhinnebetennelse (peritonitt).

Blindtarmbetennelse er sjelden hos spedbarn, små barn og eldre, og det kan være vanskeligere for legen å oppdage sykdommen. Derfor sprekker blindtarmen hyppigere hos disse pasientgruppene.

Behandling

Kirurgi

Blindtarmbetennelse behandles nesten alltid med kirurgi ved å ta ut blindtarmen. En sprukken blindtarm behandles også med kirurgi.

Det finnes to typer kirurgi ved blindtarmbetennelse. Ved åpen kirurgi tar legen ut blindtarmen gjennom et snitt i nedre høyre del av magen. Ved kikkhullskirurgi lager kirurgen flere mindre åpninger og utfører operasjonen gjennom disse ved hjelp av spesialinstrumenter og et kamera.

De som gjennomgår kikkhullskirurgi har mindre sannsynlighet for å få en infeksjon eller andre komplikasjoner etter operasjonen enn ved åpen kirurgi. De har også mindre vondt og kan reise tidligere hjem fra sykehuset. Men kikkhullskirurgi utføres ikke ved alle sykehus, og det tar lang tid med trening for en kirurg å bli ekspert på denne teknikken.

Andre grunner til å foretrekke åpen kirurgi er ved:

  • Graviditet
  • Overvekt
  • Tidligere mageoperasjoner
  • Barn

Du får narkose slik at du sover under operasjonen. Etter operasjonen, vil kirurgen lukke såret/sårene på magen med sting eller klips. Disse tas ut etter noen dager. Det dannes arr etter operasjonssårene, men vevet trekker seg sammen, og arrvevet blir sakte mindre synlig over tid. Det er vanlig å ha litt vondt etter operasjonen, men dette kan behandles med smertestillende.  

Antibiotika sammen med operasjonen

Det er vanlig å få antibiotika for å forhindre infeksjoner etter operasjonen. Uten antibiotika får om lag 15 av 100 personer infeksjon etter blindtarmskirurgi. Med antibiotika, synker dette til 7 av 100 personer. Legene gir antibiotika som drypp (også kalt en intravenøs infusjon). Noen må behandles med antibiotika et par dager etter operasjonen.

Hvis blindtarmen sprekker, kan det føre til en alvorlig infeksjon. Dette behandles med en lengre kur med antibiotika.

Antibiotika kan gi bivirkninger. Noen kjenner smerter der dryppet går inn i kroppen. Noen får en allergisk reaksjon, føler seg syke eller får diaré.

Antibiotika som eneste behandling

Dersom du av ulike grunner ikke kan opereres, vil du sannsynligvis bli anbefalt antibiotika i stedet. Antibiotika reduserer smerte fra blindtarmbetennelse. Du vil trolig legges inn på sykehus og få antibiotika som drypp rett i blodåren. Du kan bytte til tabletter når du er frisk nok til å spise.

Dersom du har en abscess (pussfylt hulrom) i magen må dette tømmes med en sprøyte. Noen får lagt inn et dren.

Det kan være du blir frisk nok til å forlate sykehuset etter et par dager. Du kan spørre legen om hun vil anbefale å operere bort blindtarmen på et senere tidspunkt.

Prognose

De fleste kommer seg godt etter en blindtarmsoperasjon, og du kan dra hjem etter et par dager Blindtarmen har ingen veldig viktige oppgaver i kroppen, og man kan fint klare seg uten.

Komplikasjonsfaren ved blindtarmsoperasjon er svært liten. Færre enn 3 av 1000 mennesker dør under operasjonen eller som følge av den. Dersom blindtarmen sprekker før operasjonen, er risikoen litt høyere. Omtrent 17 av 1000 mennesker dør dersom blindtarmen sprekker før de får operasjon.

Vanligvis kan man spise normalt ett til to døgn etter operasjonen. Men man bør være minst en uke borte fra skole eller arbeid i tilfriskningsperioden. Noen trenger lenger tid.

 

 

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

(/pasientinformasjon/infeksjon/blindtarmbetennelse)