Influensa skyldes en virusinfeksjon. Symptomene er feber, hodepine, kuldegysninger, muskel- og leddsmerter i tillegg til en generell sykdomsfølelse.

Hva er influensa?

Influensa er en virusinfeksjon. Influensaviruset kommer inn i luftveiene, og immunforsvaret ditt reagerer på dette viruset. Symptomene er de samme som du kan få ved en forkjølelse, men ved influensa er symptomene sterkere.

Hva er symptomene?

Hvis du får influensa, kan du få høy feber på 38–40 ºC, tørrhoste, muskel- og leddsmerter, hodepine og vondt i halsen. Du føler deg også vanligvis ganske syk og har nedsatt allmenntilstand.

Oppsøk lege hvis du er over 65 år gammel, hvis du har en kronisk sykdom eller er gravid. Du bør også oppsøke lege hvis du føler deg svært syk, har vanskelig for å puste eller er syk i mer enn en uke. Små barn bør også undersøkes av lege.

Forebygging – vaksinering

En influensavaksine kan forhindre influensa. Den gis som en injeksjon. Omtrent 8 av 10 barn/voksne blir beskyttet dersom de lar seg vaksinere. Effekten er ikke like god hos eldre, men likevel ansees det som viktig at eldre vaksinerer seg.  Influensavaksinen anbefales hvis du har økt risiko for komplikasjoner, for eksempel hvis du er mer enn 65 år gammel eller bor på sykehjem. Den anbefales også hvis du har en kronisk sykdom, for eksempel hjerte- eller lungesykdom, diabetes eller hiv. Helsearbeidere og gravide i andre eller tredje trimester anbefales vaksinasjon. Folkehelseinstituttet gir mer detaljert informasjon om hvem som bør vaksinere seg.

Du bør ikke ta influensavaksine hvis du har hatt anafylaktisk allergireaksjon mot egg fordi egg brukes i fremstillingen av vaksinen. Bivirkninger av vaksinen kan være smerter ved stikkstedet, muskelsmerter og lett feber. Vaksinen i seg selv gir deg ikke influensa.

Behandling

Influensa går over av seg selv hos de aller fleste. Det beste er å holde seg hjemme, hvile og drikke rikelig med væske. Paracetamol kan dempe feber, hodepine, smerter i halsen og muskel- og leddsmerter.

Penicillin og andre antibiotika fungerer ikke mot virus. Det finnes imidlertid andre legemidler som kan hjelpe. Det er vanligvis ikke nødvendig å ta disse, men leger kan skrive ut resept dersom du har økt risiko for å bli alvorlig syk.

Oseltamivir er et legemiddel som tas i kapselform eller som en mikstur. Det må tas i løpet av de første 48 timer etter utbrudd av symptomer. Oseltamivir gir ingen rask bedring. Forskning har vist sykdomsforløpet blir gjennomsnittlig én dag kortere. Det finnes ingen forskning som viser at den hjelper de som er over 65 år eller er kronisk syke. Influensa kan imidlertid være mer alvorlig for disse gruppene. Av den grunn velger noen leger å anbefale oseltamivir. Bivirkningene av legemiddelet kan være kvalme, oppkast, magesmerter og diaré.

Zanamivir er et legemiddel som ligner oseltamivir. Den pustes inn med et apparat som kalles en inhalator. Den må også tas innen 48 timer etter utbrudd av influensasymptomer. Studier viser at Zanamivir gir bedring en halv dag før i det normale sykdomsforløpet. På barn hadde det ingen virkning. Zanamivir anbefales til syke over 65 år, og til pasienter med kronisk sykdom. Zanamir kan av og til forverre astma etter inhalasjon.

Prognose

Ved influensa vil du sannsynligvis føle deg ganske syk i en ukes tid. Hoste og tretthet kan vare i rundt to uker. De fleste som får influensa, blir helt friske uten komplikasjoner.

Influensa er imidlertid farligere for noen mennesker. Hvis du er svært ung, over 65 år eller har en kronisk sykdom er det økt risiko for å få lungebetennelse. Lungebetennelsen skyldes en bakterie og kommer i tillegg til virusinfeksjonen. Rundt 1 av 100 influensasyke trenger sykehusbehandling.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

(http://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/infeksjon/influensa)