Alderspsykiatri

Aktuelt

Egne fagsider for deg som arbeider med alderspsykiatri

Klikk deg inn på alderspsykiatri-sidene på Helsebiblioteket – her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med eldre pasienter. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

Psykisk helse og førerkort

Førerkortveilederen har en egen seksjon om psykiske lidelser. Der er det ett krav som er overordnet.

Psykose etter hjerneslag

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry har nylig publisert en systematisk oversikt om psykose etter hjerneslag.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/alderspsykiatri)