Alderspsykiatri

Aktuelt

Ny retningslinje for demens

Helsedirektoratet har nylig utgitt en ny nasjonal retningslinje for demens. Det er meningen at retningslinjen skal bidra til bedre utredning og at pasienter får tilpasset oppfølging gjennom hele sykdomsforløpet. 

Aldersstereotyper (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Utover diskriminering fra andre kan stereotyper være skadelige når forestillingene internaliseres i selvet. Artikkelen gir en oversikt over nyere forskning på konsekvenser av aldersstereotyper for eldres helse, velvære og prestasjoner.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/alderspsykiatri)