Aktuelt

Vortioksetin mot angst (RELIS)

RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre) har publisert et stort antall spørsmål og svar på legemiddelspørsmål. Nylig fikk de dette spørsmålet:

Benzodiazepiner i psykiatri (RELIS)

RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre) har publisert et stort antall spørsmål og svar på legemiddelspørsmål. Nylig fikk de dette spørsmålet:

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/angst)