Barn og unge

Aktuelt

Mest ADHD-legemidler blant desember-barna (FHI)

Barn født på slutten av året får oftere ADHD-legemidler eller ADHD-diagnose enn barn født tidlig på året – og hyppigst er det blant barna født i oktober-desember. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/barn-og-unge)