Barn og unge

Aktuelt

Egne fagsider for deg som arbeider med ADHD

Klikk deg inn på ADHD-sidene på Helsebiblioteket – her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med pasienter som har ADHD. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/barn-og-unge)