Depresjon og mani

Aktuelt

Ny svensk retningslinje for angst og depresjon

Socialstyrelsen i Sverige ga i desember i fjor ut en ny retningslinje for behandling av depresjon og angst. Retningslinjen fokuserer på de anbefalingene som anses som er viktige fra et styrings- og ledelsesperspektiv. 

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/depresjon-og-mani)