Depresjon og mani

Aktuelt

Egen fagside for stemningslidelser

Klikk deg inn på Depresjon og mani-sidene på Helsebiblioteket – her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med barn og unge. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

Psykisk helse og førerkort

Førerkortveilederen har en egen seksjon om psykiske lidelser. Der er det ett krav som er overordnet.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/depresjon-og-mani)