Kropp og sinn

Aktuelt

Psykose etter hjerneslag

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry har nylig publisert en systematisk oversikt om psykose etter hjerneslag.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/kropp-og-sinn)