(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/personlighetsforstyrrelser/skaringsverktoy)