Psykisk helsearbeid

Aktuelt

Studenter får bedre stressmestring etter nærværstrening (FHI)

Medisin- og psykologistudenter rapporterte om økt nærvær og bedre stressmestring seks år etter at de deltok på et 15 timers kurs i oppmerksomt nærvær (mindfulness). Det viser en studie utført av Folkehelseinstituttet og samarbeidende institusjoner.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/psykisk-helsearbeid)