Psykisk helsearbeid

Aktuelt

Gruppeterapi for ungdom (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Gruppeterapi kan være særlig gunstig for ungdom med psykiske vansker. Terapien gir de unge en følelse av tilhørighet til jevnaldrende, og de forstår seg selv og andre bedre. Men det finnes få gruppeterapeutiske tilbud rettet inn mot ungdom her til lands.

Studenter får bedre stressmestring etter nærværstrening (FHI)

Medisin- og psykologistudenter rapporterte om økt nærvær og bedre stressmestring seks år etter at de deltok på et 15 timers kurs i oppmerksomt nærvær (mindfulness). Det viser en studie utført av Folkehelseinstituttet og samarbeidende institusjoner.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/psykisk-helsearbeid)