Psykoterapi

Aktuelt

Gruppeterapi for ungdom (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Gruppeterapi kan være særlig gunstig for ungdom med psykiske vansker. Terapien gir de unge en følelse av tilhørighet til jevnaldrende, og de forstår seg selv og andre bedre. Men det finnes få gruppeterapeutiske tilbud rettet inn mot ungdom her til lands.

Forskningsnyheter i oppslagsverket UpToDate

Oppslagsverket UpToDate har en nyhetstjeneste som du kanskje ikke har hørt om: «What’s new in psychiatry» tar for seg nye forskningsresultater viktige for psykiatri-faget. 

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/psykoterapi)