Psykoterapi

Aktuelt

E-helse gir høyere trivsel og færre akuttiltak (ROP)

Det viser tall fra Nederland. De benytter e-helsetiltak mot depresjon, avhengighet, angstlidelser og stress, og tiltakene omfatter både forebygging, behandling og ettervern for å forhindre tilbakefall.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/psykoterapi)