Rus og avhengighet

Aktuelt

Vil hindre drop-out fra fysisk trening (ROP.no)

Det er økt interesse for fysisk trening som del av rusbehandling. En ny studie har undersøkt hvorfor pasienter dropper ut av treningsopplegg. Enkle tiltak kan få flere til å fortsette, mener norsk forsker.

Reduserte heroinbruken betydelig over ti år (ROP.no)

Deltakerne i en omfattende, norsk undersøkelse opplevde en betydelig reduksjon i det tunge rusmisbruket sitt over en tiårsperiode. Funnene bekrefter at positiv endring kan skje over tid for denne pasientgruppen, mener førsteforfatteren.

Hvorfor slutter man å ruse seg? (ROP)

En ny studie fra NKROP undersøker hvorfor noen personer med langvarig ruslidelse klarer å slutte å ruse seg. Skadevirkninger av rus, familiens bekymring og håp om et bedre liv var blant årsakene.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet)