Rus og avhengighet

Aktuelt

E-helse gir høyere trivsel og færre akuttiltak (ROP)

Det viser tall fra Nederland. De benytter e-helsetiltak mot depresjon, avhengighet, angstlidelser og stress, og tiltakene omfatter både forebygging, behandling og ettervern for å forhindre tilbakefall.

− Det nytter å holde seg rusfri (ROP)

Deltakerne som var rusfrie i minst ett år, var mer tilfreds med livet, hadde bedre eksekutive funksjoner og færre psykiske plager enn kontrollgruppa i en ny, norsk studie. – Bruk nok tid på stabilisering før en pøser på med mer krevende behandling, anbefaler spesialrådgiver Egon Hagen

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet)