Selvmord og selvskade

Aktuelt

Psykisk helse og førerkort

Førerkortveilederen har en egen seksjon om psykiske lidelser. Der er det ett krav som er overordnet.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/selvmord-og-selvskade)