Selvmord og selvskade

Aktuelt

E-læringskurs i vurdering av selvmordsrisiko

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging har utviklet et e-læringskurs i vurdering av selvmordsrisiko. Kurset retter seg mot leger og psykologer i primærhelsetjenesten.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/selvmord-og-selvskade)