Søvnforstyrrelser

Aktuelt

Bruk av sovemedisiner til barn (ROP.no)

Rundt 1,5 prosent av norske barn under 1,5 år får minst én resept på sovemedisin. Men mindre enn én prosent av mødrene rapporterer at barnet har brukt medisinen.

Benzodiazepiner i psykiatri (RELIS)

RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre) har publisert et stort antall spørsmål og svar på legemiddelspørsmål. Nylig fikk de dette spørsmålet:

Små barn våkner oftere om natta hvis mor er deprimert (FHI)

Barn på 1,5 år med deprimerte mødre har rundt 70 prosent større sannsynlighet for å våkne om natta enn småbarn som ikke har deprimerte mødre. Forskerne fant ikke denne sammenhengen da barna var seks måneder, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/sovnforstyrrelser)