Søvnforstyrrelser

Aktuelt

Vurdering av søvnforstyrrelser hos barn

Oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice har begge egne kapitler om vurdering av søvnforstyrrelser hos barn. Også Veileder i barne- og ungdomspsykiatri har et eget kapittel om søvnproblemer.

Bruk av sovemedisiner til barn (ROP.no)

Rundt 1,5 prosent av norske barn under 1,5 år får minst én resept på sovemedisin. Men mindre enn én prosent av mødrene rapporterer at barnet har brukt medisinen.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/sovnforstyrrelser)