Spiseforstyrrelser

Aktuelt

Anoreksi kan også ha metabolske årsaker (FHI)

For første gang er det funnet en genvariant som viser at anoreksi også kan ha metabolske årsaker, ikke bare psykiske. Den er tidligere funnet ved sykdommer som type 1-diabetes og leddgikt. Det viser en stor internasjonal studie med data fra blant andre Folkehelseinstituttet.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/spiseforstyrrelser)