Traumer, stress og overgrep

Aktuelt

Utsatte barn får ikke hjelp (Helsedirektoratet.no)

Enkelte barn av foreldre med alvorlige rusproblemer blir utsatt for svært grove krenkelser og overgrep uten å få hjelp. – Helsevesenet, skolen og barnevernet må se på hva vi kan gjøre for hjelpe dem, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/traumer-stress-overgrep)