Utviklingsforstyrrelser

Aktuelt

Ressurssamling for deg som jobber for folk med utviklingsforstyrrelser

Klikk deg inn på utviklingsforstyrrelse-sidene på Helsebiblioteket. Her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med pasienter der utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser står sentralt. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/utviklingsforstyrrelser)