Voldsrisiko og kriminalitet

Aktuelt

Hvordan unngå vold? (Sykepleien)

Hvordan unngå vold? I noen yrker er man ekstra utsatt for vold. Derfor er det viktig å kunne teknikker for å roe ned urolige pasienter før situasjonen eskalerer.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/voldsrisiko-og-kriminalitet)