Forside  Genetisk utredning for personer som har fått påvist brystkreft  

Genetisk utredning for personer som har fått påvist brystkreft

18.4 Oppfølging og risikoregulerende tiltak

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 9
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2634
 • ISBN - 978-82-8081-498-2
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.03.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG)
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Regelmessig kontroller av bryst

Konferer kapittel 2.2 Oppfølging av kvinner med øket risiko for brystkreft.

Risikoreduserende mastektomi

 • Kvinner med påvist BRCA1  genfeil må informeres om at risikoreduserende mastektomi med rekonstruksjon kan tilbys, og at det per i dag er den sikreste metoden for å minske risikoen for brystkreft. Risikoen reduseres med 90-98 % (115-122). Alternativet er årlig oppfølging med mammografi og MR av bryst.
 • Kvinner med påvist BRCA2 genfeil eller annen høypenetrant genfeil bør også opplyses om at risiko-reduserende mastektomi er et tilbud. Brystkreft hos disse gruppene er antatt å ha like god prognose som ved sporadisk brystkreft.
 • Tidspunkt for risikoreduserende mastektomi bør diskuteres grundig med den enkelte kvinne, siden vi vet at risikoen øker fra 25 års alder (126).  Det anbefales at mammografi/MR gjøres innen 6 mnd før inngrepet finner sted.

Teknikker

Ablatio simplex med eventuelt sekundær rekonstruksjon senere.

Dette er aktuelt (eventuelt bilateralt) hos kvinner som ikke ønsker eller hvor det er kontraindisert med primær rekonstruksjon

Ablatio simplex (subcutan mastectomi) med primær rekonstruksjon, eventuelt bilateralt.

Det utføres vanligvis hudbevarende mastektomi, og inngrepet kan gjøres enten ved at papille/areoalakomplekset spares eller det kan resesseres.

Konferer kapittel 5 for mer utdypende beskrivelse av kirurgiske teknikker.

Risikoreduserende bilateral salpingo-ooforektomi

Kvinner med påvist genfeil i BRCA1 eller BRCA2 bør vurdere risikoreduserende salpingo- ooforektomi når de ikke lenger har barneønske dersom de har fylt 35 år. Hormonsubstitusjon skal etter inngrepet gis til alle kvinner som ikke har hatt brystkreft