Tegn abonnement og les mer om Helserådet

Helserådet – Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid.

Foto: Anders Smith (høydebilde)
Anders Smith er redaktør av Helserådet.Foto: Helsebiblioteket.no

Helserådet har gjennom noen tid vært nedleggelsestruet etter at Folkehelseinstituttet, pga. store økonomiske innstramninger, besluttet at de ville trekke seg fra utgivelsene f.o.m. 2018.

Imidlertid vil undertegnede, i likhet med tidligere år, fortsatt utgi Helserådet, og da i privat regi. Trolig er Helserådet den «bredeste» publikasjonen på området samfunnsmedisin og folkehelsearbeid i Norge.

Fortsatt utgivelse vil innebære en abonnementsavgift på kr. 500, årlig. Forutsetningen vil dog være at det melder seg et tilstrekkelig antall abonnenter. Alle som er mottagere/lesere av ‘Helserådet’ i dag, må altså fornye abonnementet dersom de ønsker å være med fortsatt. Man kan jo ta opp med arbeidsgiver/foresatte om regningen eventuelt kan dekkes av denne.

Du kan lese mer om Helserådet og bestille abonnement for neste år på www.helseradet-rapport.no. Av hensyn til planleggingen av neste års arbeid er vi glad for om bestillingen kan skje allerede i løpet av kommende 4 uker.

Hilsen

Anders Smith, redaktør av ‘Helserådet  

Om Helserådet

Helserådet samler debattinnlegg, fagartikler og saksdokumenter til inspirasjon og hjelp for alle som jobber innen feltet samfunnsmedisin og folkehelse, med særlig vekt på forholdene i kommunehelsetjenesten.

Kontakt oss

Anders Smith er seniorrådgiver og redaktør for emnesiden samfunnsmedisin og folkehelse i Helsebiblioteket.no og Helserådet.

Kommenter gjerne stoffet eller send ditt bidrag til redaktør Anders Smith på e-post anders.smith@fhi.no.

Utgiver: Helsebiblioteket.no.

 

(http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helseradet/om-helseradet)