Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Samfunnsmedisin har siden begynnelsen av 1800-tallet hatt stor fokus på epidemiske (smittsomme) sykdommer. I Norge er mye av arbeidet forankret i Lov om smittevern.

Aktuelt

Meslinger

Meslinger er en svært smittsom febersykdom som skyldes infeksjon med meslingevirus.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/smittevern)