Seksuell helse

Aktuelt

legeRullestolbrukerCOLOURBOX25226907

Hvem kan få stønad til seksualtekniske hjelpemidler?

Folk som på grunn av sykdom eller skade, har nedsatt eller ingen seksuell funksjonsevne, kan få stønad. Det er en forutsetning at funksjonsevnen er varig nedsatt, det vil si, nedsatt i to år eller mer.

Illustrasjonsfoto fra Sex og samfunn.

Hva er den beste langtidsvirkende prevensjon?

Helsemyndighetene anbefaler bruk av langtidsvirkende prevensjon. Langtidsvirkende prevensjon kalles også LARC (Long Acting Reversible Contraceptives). Grunnen til anbefalingen er at de er trygge, og at de ikke har brukerfeil.

kondomCOLOURBOX27995533

Multiresistent gonore

Gonoré har de siste årene blitt betydelig vanskeligere å behandle.

Mannlig pasient som skal inn i MR-maskin og kvinnelig pleier.

Sex etter kreft

Helsepersonell bør bli flinkere til å snakke om sex med personer som har, eller har hatt, kreft. Dette gjelder både fysiske og mentale problemer de kan oppleve som følge av sykdommen.

Mange kvinner i overgangsalderen er fornøyde med hormonspiral. Ill.foto: Colourbox.

Prevensjon til kvinner i overgangsalderen

Kvinners naturlige fruktbarhet begynner å avta fra begynnelsen av 30-års-alderen, og avtar raskt fra slutten av 30-årene. Etter menopause er fruktbarheten borte.

(http://www.helsebiblioteket.no/seksuell-helse)