Sykepleie

Aktuelt

sykepleierUndervisningCOLOURBOX29864767

Etter- og videreutdanning for helsepersonell

Det finnes mange etter – og videreutdanninger innen de fleste yrkesgruppene i helse- og omsorg. Nedenfor finner du noen eksempler på slike. Det finnes også mange enkeltemner man kan ta hvis man ikke har mulighet til å ta lengre studieløp.

ambulansehelikopterCOLOURBOX35485378

Observasjonskompetanse

Som en følge av samhandlingsreformen blir stadig flere og sykere pasienter behandlet og fulgt opp i kommunehelsetjenesten. Det er derfor viktig at de ansatte i kommunehelsetjenesten har nok kunnskap til å oppdage endringer i helsetilstand på et tidlig tidspunkt.

palliasjonCOLOURBOX33025505

Lindrende behandling

Lindrende behandling (palliasjon) blir av WHO beskrevet som en tilnærming som forbedrer livskvalitet for pasienter med livstruende sykdom og deres familier.

undervisningCOLOURBOX23677824

Vil du videreutdanne deg i epilepsi og helserådgivning?

Oslo Met starter i januar 2019 en videreutdanning i epilepsi og helseveiledning som et pilotstudium. Personer med bachelor innen helse- og sosialfag eller pedagogisk høgskoleutdannning inviteres til å søke.

(/sykepleie)