Samfunnsmedisin og folkehelse

Folkehelsearbeid er alle samfunnssektorers bidrag for å sikre god helse i befolkningen. Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag.

Retningslinjer og veiledere

Eldre i rullestol -HO

Vi har samlet aktuelle veiledere og retningslinjer innen fagområder som arbeidsmedisin, kosthold, skolehelse, helserett, smittevern og en rekke andre fagområder. 

Alle retningslinjer og veiledere

Rapporter

COLOURBOX10274343

Her finner du aktuelle rapporter innen fagområder som smittevern, helserett, statistikk og helsefremmende og forebyggende tiltak.

Alle rapporter

Lover og forskrifter

Her har vi samlet viktige lover og forskrifter på ett sted. Du vil raskt få en oversikt over gjeldende lover og forskrifter i kommunehelsetjenesten, psykisk helse, smittevern og en rekke andre viktige fagområder.

Alle lover og forskrifter

Brosjyrer

Her finner du utvalgte brosjyrer innen fagområder som rus, barn og unge, inneklima og andre aktuelle fagområder.

Alle brosjyrer

Tidsskrifter

Aktuelle tidsskrifter innen samfunnsmedisin og folkehelse.

Alle tidsskrifter

Nyhetsbrev - Samfunnsmedisin og folkehelse

WEB2

Nyhetsbrevet publiserer praktisk anvendelig stoff for kommuner, fylker og andre som arbeider med helsefremmende og forebyggende arbeid.

Alle utgaver av nyhetsbrevet - samfunnsmedisin og folkehelse

Helserådet

Flere helserådet ny 8 65 rgb ny

Helserådet samler debattinnlegg, fagartikler og saksdokumenter til inspirasjon og hjelp for alle som jobber innen feltet samfunnsmedisin og folkehelse.

 

Alle utgaver av Helserådet

Aktuelt

Ukraina-krisen

På helsedirektoratet.no finner du helserelatert informasjon om Ukraina-krisen til kommuner, statsforvaltere og andre offentlige aktører.

COLOURBOX16087366

Overføring av beste praksis i primærhelsetjenesten

Kommuner og andre med ansvar for primærhelsetjenester kan nå melde interesse for å delta i samarbeid om å innføre beste praksis på seks definerte områder. EU vil gi økonomisk og praktisk støtte til deltakerne.

Rutinepreget arbeid kan slå negativt ut

Arbeidstakere i yrker med rutinepreget arbeid hadde større risiko for å miste jobben, bli uføretrygdet eller dø tidlig, viser nye resultater fra Folkehelseinstituttet og Frischsenteret.

Korona grønn

Befolkningen kan nå velge type koronavaksine

God tilgang på begge vaksinetyper som tilbys i koronavaksinasjonsprogrammet, innebærer at befolkningen nå kan velge hvilken vaksinetype de ønsker å benytte. Det opplyser Folkehelseinstituttet.

(/Samfunnsmedisin-og-folkehelse)