${topic.title}

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Blanding av vaskemidler kan danne skadelige gasser med forgiftningsfare

Publiseringsdato 17.04.2020
Blanding av vaskemidler kan danne skadelige gasser med forgiftningsfare

Giftinformasjonen har sett en dobling i antall henvendelser om personer som har fått luftveisplager etter vask i hjemmet i mars sammenlignet med tidligere år, kanskje på grunn av økt fokus på rengjøring i forbindelse med koronapandemien. Giftinformasjonen advarer mot å blande vaskemidler med ammoniakk (f.eks. salmiakk) og natriumhypokloritt (f.eks. klorin). Ved blanding dannes kloramingass, som virker irriterende på slimhinnene. I sjeldne tilfeller oppstår alvorlige symptomer.

Kloramingass gir ofte ubehag, men sjelden alvorlige reaksjoner. De som rengjør med denne blandingen av vaskemidler får ofte raskt irritasjonssymptomer som hoste, rennende nese og øyne, og avbryter derfor vaskingen. Mer alvorlige symptomer som hevelse i farynx eller larynx, kjemisk pneumonitt og lungeødem kan ses etter langvarig eksponering i små og dårlig ventilerte rom, hos følsomme individer eller dersom vasking ikke avsluttes til tross for utvikling av symptomer.

Dersom vaskingen avbrytes tidlig er det ikke nødvendig med andre tiltak enn utlufting og ro. Symptomene er ubehagelige, når oftest toppen innen 2 timer og går gjerne over innen 6 timer. Pasienten bør unngå trening eller annen fysisk anstrengelse det nærmeste døgnet. Ved vedvarende eller tilbakevendende symptomer anbefaler vi vurdering hos lege/legevakt. Behandlingen er symptomatisk.

I sjeldne tilfeller kan alvorlige luftveissymptomer inntre etter få minutter, eller komme etter en latenstid på inntil 36 timer. Disse pasientene trenger oppfølging og behandling på sykehus.

For mer informasjon om oppfølging og behandling, se "Irriterende gasser - behandlingsanbefaling ved forgiftning".