Giftinformasjonen fortsetter som døgnåpen tjeneste

Giftinformasjonen fortsetter som døgnåpen tjeneste
Foto: Giftinformasjonen
Publisert 06. februar 2023 | Sist oppdatert 07. februar 2023

Folkehelseinstituttet har på grunn av kraftige budsjettkutt vurdert alle deler av virksomheten, inkludert å stenge Giftinformasjonen om natten. Ledelsen ved FHI har nå besluttet å opprettholde døgnåpen tjeneste for Giftinformasjonen fordi konsekvensen av nattestenging ville innebære for høy risiko for befolkningen og helsetjenesten, med mulige konsekvenser for liv og helse.  

Imidlertid vil det bli noe nedskalering også ved Giftinformasjonen. Hvordan dette skal skje vil bli avklart gjennom den videre prosessen med håndtering av budsjettkuttene ved FHI. Det kan blant annet være aktuelt med noe lavere bemanning i deler av døgnet enn i dag.

Hvis dere opplever lang ventetid på telefonen minner vi om at dere finner svar på mange spørsmål på Giftinformasjonens nettsider. Om dere ikke finner informasjon i behandlingsanbefalingene her på Helsebiblioteket, kan dere prøve Giftinformasjonens sider for allmenheten på Helsenorge (www.giftinfo.no). Her finnes kortfattet informasjon om mange agens som også helsepersonell kan ha nytte av, blant annet et stort antall planter og teknisk/kjemiske produkter.