Antidotdatabasen

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet administrerer en oversikt over lagerhold av antidoter i norske sykehus. Oversikten viser den planlagte antidotberedskapen til hvert sykehus. Søk i antidotdatabasen kan gi oversikt over lagerhold i ett spesifikt sykehus eller landsdekkende lagerhold av et produkt, virkestoff eller et bruksområde.

Kort veiledning for bruk

Vis forskjellig type innhold

 • Produkt - finn lager av et produkt/preparat:
  • Velg "Antidoter" (blå knapp over).
  • Søk etter produkt eller virkestoff eller finn ønsket produkt i den alfabetiske produktlisten.
  • Klikk på et produkt for å se "Lagerstatus"-tabellen for det valgte produktet.
  • Sorter kolonner ved behov (eks. fylke).
 • Sykehus - finn lager for ett enkelt sykehus:
  • Velg "Lagersteder" (blå knapp over).
  • Søk frem/klikk på navnet på det aktuelle sykehuset.
  • Søk eventuelt etter produkt eller virkestoff eller finn det i den alfabetiske listen.
  • Sorter kolonner ved behov.
  • Last ned listen som et Excel-ark ved å klikke på blå knapp nederst til høyre under listen.
 • Virkestoff - finn lager av alle produkter med dette virkestoffet:
  • Velg "Virkestoffer" (blå knapp over).
  • Søk etter et virkestoff eller produkt eller finn ønsket virkestoff i den alfabetiske listen.
  • Klikk på et virkestoff (trykk på navnet) for å se "Produkter med dette virkestoffet" og "Lagerstatus for produkter med dette virkestoffet" (listene kommer opp etter hverandre på samme side, scroll nedover ved behov).
  • Sorter kolonner ved behov (f.eks. fylke).
 • Bruksområde - finn lager av alle virkestoffer og produkter for dette bruksområdet/denne typen forgiftning:
  • Velg "Bruksområder" (blå knapp over).
  • Søk etter bruksområde eller produkt eller finn ønsket bruksområde i den alfabetiske listen.
  • Klikk på det aktuelle bruksområdet for å se "Produkter med dette bruksområdet" og "Lagerstatus for produkter med dette bruksområdet" (listene kommer opp etter hverandre på samme side, scroll nedover ved behov).
  • Sorter kolonner ved behov (f.eks. fylke).

Tilbake til forsiden eller tidligere side

Gå tilbake til startsiden ved å klikke på >Antidotdatabasen> i brødsmulestien, som ligger under sideoverskriften. Klikk tilsvarende på ønsket tidligere side i brødsmulestien under sideoverskriften.

Sortering

Sorter innholdet i en kolonne ved å trykke på sorteringssymbol (piler) etter kolonnenavnet.

Om databasen

Denne nye antidotdatabasen ble etablert i 2016 og publisert i nyeste utgave i november 2017. Antidotdatabasen gir en oversikt over antidoter i beredskapslager ved norske sykehus. Informasjonen innhentes og administreres av Giftinformasjonen, via sykehusapotekene. Oppdatering av dataene vil skje minst en gang i året.

Intensjonen med databasen er å bidra til rask og enkel oversikt over hvor nødvendige antidoter finnes. I en akuttsituasjon eller ved mangel på antidot kan databasen bidra til at antidoter spores opp og kan sendes til et sykehus som trenger dem. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis sykehusets eget lager blir brukt opp. Antidotdatabasen inneholder kontaktinformasjon til bruk i slike akuttsituasjoner. Sykehusene må selv ta kontakt med hverandre for å inngå avtale om oversendelse av antidoter i disse tilfellene.

Antidotdatabasen inneholder også aktuelle varsler, for eksempel ved leveringsproblemer for enkelte antidoter og aktuelle erstatningsprodukter som kan bestilles i stedet.

Informasjonen i antidotdatabasen er lenket til Giftinformasjonens øvrige dokumenter om bruk av antidoter, behandlingsanbefalinger for forgiftninger og anbefalt lagerhold i norske sykehus, der dette er naturlig.

Administrasjon av innholdet

Innholdet i antidotdatabasen baserer seg på produktlister innsendt til Giftinformasjonen fra hvert enkelt sykehus. Sykehusene er ansvarlige for å sende inn oppdaterte produktlister. Oversikten i antidotdatabasen viser ikke sanntidsinformasjon men planlagt lager, og det må tas forbehold om at opplysninger kan avvike fra reelt lager på enkelte tidspunkter. Giftinformasjonen er ansvarlig for administrasjon og initiering av periodevise oppdateringer. Det oppfordres til å sende inn endringer utenom dette fortløpende.

Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet, er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Giftinformasjonen har akuttberedskap hele døgnet på vakttelefon 22 59 13 00.

Antidotdatabasen erstatter en eldre database for antidoter som ble avviklet i 2014.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner ved Giftinformasjonen ved spørsmål om antidotdatabasen:
Gry Vibeke Bakken (Gry.Vibeke.Bakken (krøllalfa) fhi.no), Barbro Johanne Spillum (Barbro.Spillum (krøllalfa) fhi.no) eller Mari Tosterud (Mari.Tosterud (krøllalfa) fhi.no).

(/forgiftninger/antidotdatabasen)