Velkommen til våre nye nettsider!

Forgiftninger

Giftinformasjonen

Medisinsk kull - gjentatt dosering

Fra Giftinformasjonen. Sist endret 2017.

Indikasjoner

Alvorlige forgiftninger med agens som bindes til kull, og som gjennomgår enterohepatisk sirkulasjon. Eventuelt også enkelte andre tilfeller. Kontakt gjerne Giftinformasjonen for diskusjon.

Pasienten må ha fungerende tarmmotorikk.

Kontraindikasjoner

 • Gastrointestinal obstruksjon eller dårlig tarmmotorikk
 • Bevisstløse pasienter eller pasienter med dårlig svelgerefleks som ikke er intubert
 • Barn < 9 mnd, eller barn som ikke er vant til å ta til seg fast føde
 • Inntak av etsende stoffer eller petroleumsprodukter som gir stor aspirasjonsfare

Dosering

Initialt gis første dose kull på vanlig måte:

 • Barn 9 mnd-1 år: 1 g/kg
 • Barn 1-12 år: 10-50 g
 • Voksne: 25-100 g

Deretter gis følgende dosering:

 • Barn: 7,5-15 g kull hver 4. time i inntil 24 timer.
 • Voksne: 15-30 g kull hver 4. time i inntil 24 timer.

Kull gis peroralt, eventuelt via sonde. Hvor lenge gjentatt kulldosering skal gis, avhenger av klinisk status. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for diskusjon.

Forsiktighetsregler

 • Medisinsk kull er i seg selv ugiftig, men kan aspireres til lungene og gi alvorlig pneumoni.
 • Antidoter og andre legemidler som gis peroralt inaktiveres helt eller delvis av kull.
 • Følg med på at pasienten har fungerende tarmmotorikk (tarmlyd) så lenge gjentatt kulldosering gis.
 • Kull i brusegranulat bør ikke brukes ved gjentatt kulldosering på grunn av høyt natriuminnhold.

Referanser

 1. AACT/EAPCCT Position Paper: Position statement and practice guidelines on the use of mulit-dose activated charcoal in the treatment of acute poisoning. Clinical Toxicol 1999;37(6):731-751
 2. Felleskatalogen.no.

Relevante søkeord:
Aktivt kull, kullmikstur, medisinsk kull, kull, A07BA01, A07B A01, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.