Forgiftninger

Giftinformasjonen

Medisinsk kull - standard dosering

Fra Giftinformasjonen. Revidert 2016.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
 Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

 

Medisinsk kull kan adsorbere mange forskjellige stoffer, og dermed redusere systemisk biotilgjengelighet. De fleste legemidler, plantegifter, soppgifter og mange kjemikalier kan bindes av kull. Eksempler på agens som kull adsorberer dårlig er små, ladede stoffer som jern, litium, cyanid, metanol og etanol.

I noen tilfeller anbefales gjentatt kulldosering. Se Medisinsk kull - gjentatt dosering eller kontakt Giftinformasjonen ved behov for informasjon om dette.

Indikasjoner

Kull vurderes etter inntak av toksiske doser av agens som bindes til kull, enten etter ventrikkeltømming eller alene. Medisinsk kull virker ved å hindre systemisk absorpsjon, og må gis før giften er absorbert fra GI-kanalen. Jo tidligere etter inntaket, jo bedre. Kull kan imidlertid vurderes selv mange timer etter inntaket, særlig ved:

  • nedsatt gastrointestinal motilitet (antikolinerge stoffer, opioider eller dyp bevisstløshet)
  • inntak av tabletter som danner konglomerater, for eksempel meprobamat og karbamazepin 
  • inntak av tungtfordøyelig materiale som sopp

Ved inntak av depotpreparater eller i andre tilfeller der man forventer lang retensjonstid i mage-tarmkanalen, kan det også gis en ny enkeltdose kull etter 2-4 timer. (Dette må ikke forveksles med gjentatt kulldosering, som gis i noen tilfeller ved agens som gjennomgår enterohepatisk sirkulasjon.)

Kontraindikasjoner og forsiktighetsregler

Det er viktig å vurdere aspirasjonsrisikoen. Det kan være kull i ventrikkelen i svært mange timer etter administrasjon. Intuberte pasienter bør derfor vanligvis ikke ekstuberes før etter at kullet har passert magesekken.

Kull er kontraindisert etter inntak av etsende stoffer og stoffer der hovedproblemet er gastrointestinal irritasjon (vaskemidler m.m. ) eller aspirasjon (white spirit, tennvæske, lampeolje, bensin o.l.).

Dosering

Dosering er gjerne 0,5 – 1 g/kg kroppsvekt, for eksempel 10 g til barn og 50 g til voksne som standard dosering. Hvis pasienten skal drikke kullet selv blir det i praksis så mye som går ned uten at pasienten blir kvalm og kaster opp.

I tillegg er det en tommelfingerregel at det bør være 10 ganger så mye kull som giftstoff.

I tillegg kan man vurdere en ekstra dose kull 2-6 timer etter den første, for eksempel ved depottabletter eller store inntak.

Sentrale referanser

  1. Position Paper: Single-Dose  Activated Charcoal Clinical Toxicology 2005;43:61-87
  2. Kulig et al. Management of acutely poisoned patients without gastric emptying. Annals of Emergency Medicine 1985;14(6):562-566
  3. Merigian et al. Prospective evaluation of gastric emptying in the self-poisoned patient. Am J Emerg Med 1990;8(6):479-483
  4. Pond et al. Gastric emptying in acute overdose: a prospective randomized controlled trial. The medical journal of Australia 1995;163:345-349

Relevante søkeord: kull, medisinsk kull, aktivt kull, kullmikstur, gastrointestinal dekontaminering, forgiftningsbehandling, A07BA01, A07B A01, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

Historikk:
Opprinnelig utarbeidet 2007.
Sist revidert 2016.