Forgiftninger

Giftinformasjonen

Ventrikkelskylling

Fra Giftinformasjonen. Sist vurdert 2024.

Anbefalingen beskriver hovedtrekk ved bruk av ventrikkelskylling i behandling av forgiftninger. Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Ventrikkelskylling er ingen rutinebehandling ved forgiftninger, med det kan være gunstig i enkelte tilfeller når det forventes en meget alvorlig forgiftning selv med god øvrig behandling.

Våren 2024 er det kritisk mangel på ventrikkelskyllesett på mange sykehus. Vurder derfor indikasjon for bruk nøye før prosedyren utføres. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for diskusjon om indikasjon.

Indikasjoner

Ventrikkelaspirasjon/-skylling utføres ikke rutinemessig, men vurderes når det forventes en (meget) alvorlig forgiftning og det fortsatt kan være en betydelig mengde giftstoff i magesekken.

For flytende agens er skylling kun aktuelt første time etter inntaket. For øvrige agens blir det en vurdering i hvert enkelt tilfelle, se aktuelle behandlingsanbefalinger. Ved inntak av agens med antikolinerg effekt, et stort antall tabletter, eller agens med tendens til å klumpe seg sammen (bezoardannelse) kan det være signifikante mengder giftstoff i magesekken selv flere timer etter inntaket. Vær oppmerksom på at bezoarer og store tabletter vanskelig lar seg hente opp ved aspirasjon/skylling. Ved mistanke om danning av bezoar vurderes gastroskopi med opphenting på denne måten. Dette er imidlertid ingen rutineprosedyre og må vurderes individuelt. Kontakt Giftinformasjonen for diskusjon.

Indikasjonene må vurderes opp mot risiko ved prosedyren, spesielt fare for aspirasjon til luftveiene. Arytmier, laryngospasme, perforasjon og væske- og elektrolyttforstyrrelser er andre mulige komplikasjoner. 

Kontraindikasjoner

 • Bevisstløse pasienter eller pasienter uten svelgerefleks som ikke er intubert.
 • Motvillige pasienter.
 • Inntak av etsende stoffer.
 • Inntak av petroleumsprodukter med stor aspirasjonsfare.
 • Slankeopererte.
 • Ikke tilhelede operasjonssår eller lignende i GI-traktus.

Fremgangsmåte

 • Munnsperre settes inn og ventrikkelsonde føres ned i svelget. Bruk størst mulig dimensjon på sonden.
 • Aspirer først ventrikkelinnhold. 
 • Skyll deretter med lunkent vann til klart skyllevann. Bruk omtrent 200 ml om gangen til voksen og 100-150 ml til barn.
 • Hvis det er indisert settes medisinsk kull ned etter siste skyllevann. Intuberte pasienter bør i så fall ikke ekstuberes før kullet har passert ventrikkelen.

Sentrale referanser

 1. Benson BE, Hoppu K, Troutman WG et al. Position paper update: gastric lavage for gastrointestinal decontamination. Clinical Toxicology 2013;51:140-6.
 2. Vale JA, Kulig K. Position Paper: Gastric lavage. Clinical Toxicology 2004;42(7):933-43
 3. Kulig K, Bar-Or D, Cantrill SV et al. Management of acutely poisoned patients without gastric emptying. Annals of Emergency Medicine 1985;14(6):562-6.
 4. Merigian KS, Woodard M, Hedges JR et al. Prospective evaluation of gastric emptying in the self-poisoned patient. Am J Emerg Med 1990;8(6):479-83.
 5. Pond SM, Lewis-Driver DJ, Williams GM et al. Gastric emptying in acute overdose: a prospective randomized controlled trial. The Medical Journal of Australia 1995;163:345-9.

Relevante søkeord:
Ventrikkelskylling, ventrikkelskylle, skylling, ventrikkelaspirasjon, mageskylling, pumping, gastrointestinal dekontaminering, ventrikkeltømming, intubering, intubere, forgiftningsbehandling, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

Historikk:
Opprinnelig utarbeidet 2007.
Revidert 2016.
Sist vurdert 2024.