Forgiftninger

Giftinformasjonen

Ventrikkelskylling

Fra Giftinformasjonen. Revidert 2016.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

 

Ventrikkelskylling er ingen rutinebehandling ved forgiftninger, med det kan være gunstig i enkelte tilfeller. Dette gjelder særlig når det forventes en meget alvorlig forgiftning selv med god øvrig behandling.

Indikasjoner

Ventrikkelaspirasjon/-skylling utføres ikke rutinemessig, men vurderes når det forventes en (meget) alvorlig forgiftning og det fortsatt kan være en betydelig mengde giftstoff i magesekken. For flytende agens vurderes skylling maksimalt 1 time etter inntaket. For øvrige agens blir det en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Ventrikkelskylling kan vurderes mange timer etter inntak, for eksempel etter store inntak av stoffer med antikolinerg effekt. Giftinformasjonen kan kontaktes for diskusjon.

Kontraindikasjoner

 • Bevisstløse pasienter eller pasienter uten svelgerefleks som ikke er intubert
 • Motvillige pasienter
 • Inntak av etsende stoffer
 • Inntak av petroleumsprodukter med stor aspirasjonsfare
 • Fedmeopererte
 • Ikke tilhelede operasjonssår eller lignende i GI-traktus

Fremgangsmåte

 • Munnsperre settes inn og ventrikkelsonde føres ned i svelget. Bruk størst mulig dimensjon på sonden.
 • Aspirer først ventrikkelinnhold. 
 • Skyll deretter med lunkent vann til klart skyllevann. Bruk omtrent 200 ml om gangen til voksen og 100-150 ml til barn.
 • Hvis det er indisert settes medisinsk kull ned etter siste skyllevann. Intuberte pasienter bør i så fall ikke ekstuberes før kullet har passert ventrikkelen.

Sentrale referanser

 1. Position Paper: Gastric lavage. Clinical Toxicology 2004;42(7):933-43
 2. Position paper update: gastric lavage for gastrointestinal decontamination. Clinical Toxicology 2013;51:140-6.
 3. Kulig et al. Management of acutely poisoned patients without gastric emptying. Annals of Emergency Medicine 1985;14(6):562-6.
 4. Merigian et al. Prospective evaluation of gastric emptying in the self-poisoned patient. Am J Emerg Med 1990;8(6):479-83.
 5. Pond et al. Gastric emptying in acute overdose: a prospective randomized controlled trial. The Medical Journal of Australia 1995;163:345-9.

Relevante søkeord:
Ventrikkelskylling, ventrikkelskylle, skylling, ventrikkelaspirasjon, mageskylling, pumping, gastrointestinal dekontaminering, ventrikkeltømming, intubering, intubere, forgiftningsbehandling, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

Historikk:
Opprinnelig utarbeidet 2007.
Sist revidert 2016.