Antibiotika er effektivt ved langvarig våt hoste hos barn

Publiseringsdato 14.10.2019
At barn er plaget med hoste i over fire uker, er ikke uvanlig. En systematisk oversikt fra Cochrane tar for seg hvor effektivt antibiotika er som behandling for disse barna.

Den vanligste årsaken til kronisk våt hoste er bakteriell bronkitt. Internasjonale retningslinjer anbefaler antibiotika som førstelinjebehandling dersom det ikke foreligger mistanke om alternative diagnoser.

Antibiotikabehandling

Cochranerapporten inkluderte tre studier med 190 deltagere. Alderen på barna varierte fra 21 måneder til seks år.

Studien viste at antibiotika kan være en effektiv behandling for barn som har hatt kronisk hoste i mer enn fire uker (NNT=3).

Norske anbefalinger

Generell veileder i pediatri fra Norsk barnelegeforening omtaler behandling av kronisk våt hoste, og anbefaler å avvente situasjonen ved lite plager og kort varighet utover fire uker. Ved diagnosen protrahert bakteriell bronkitt (PBB) anbefales behandling med antibiotika i 14 dager.

Kilde

Marchant JM, Petsky HL, Morris PS, Chang AB. Antibiotics for prolonged wet cough in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7.

Hvor fant jeg nyheten?

Helsebiblioteket.no anbefaler e-post abonnement på PEARLS - Practical Evidence About Real Life Situations fra Cochrane Group. Abonnementet er gratis.