Gratis tilgang til veiledere i pediatri

På Helsebiblioteket får du tilgang til Barnelegeforeningens tre veiledere innen pediatri: Generell veileder, Akuttveileder og Nyfødtveilederen.

Gratis tilgang til veiledere i pediatri
Pedaitriveilederne er gratis tilgjengelige på Helsebiblioteket.
Publisert 18. juni 2024 | Sist oppdatert 24. juni 2024

Pediatriveilederne er utarbeidet av medlemmer i Norsk barnelegeforening.

Generell veileder i pediatri

Generell veileder gir en tilnærming til de vanligste sykdommene hos barn. Målgruppen er leger under utdanning i pediatri, men også spesialister i pediatri og andre leger med interesse for feltet.

Første kapittel inneholder en rekke prosedyrer og undersøkelser, mens de andre kapitlene er delt inn etter tema som f.eks. hjerte- og karsykdommer og nevrologi. Du finner også en oversikt over trygdeytelser, stønader og lovverk.

I tillegg består Generell veileder av «Overganger ungdom» som er en veileder for gode overganger i helsevesenet for ungdom fra 12-25 år og «Standard for barneovervåkning i Norge», som omhandler overvåkning av akutt og alvorlige syke barn.

Akuttveileder i pediatri

Akuttveilederen inneholder et første kapittel med akutte prosedyrer. De andre kapitlene i akuttveilederen er stort sett lagt opp som den generelle, og flere steder er det krysshenvisninger mellom de to veilederne.

Nyfødtveilederen

Målet med Nyfødtveilederen er å dekke de vanligste tilstander man møter innen nyfødtmedisin samt å gi praktisk veiledning på en del områder som ikke alltid er så lett å finne i vanlige lærebøker.