Faktor Xa-hemmere kan brukes til både forebygging og behandling av trombose ved kreft

Det har vært vanlig å behandle trombose hos kreftpasienter med heparin. Norske leger mener at faktor Xa-hemmere kan være vel så bra som behandling og støtter seg på nye internasjonale retningslinjer. 

Faktor Xa-hemmere kan brukes til både forebygging og behandling av trombose ved kreft
Blodpropp er vanlig hos kreftpasienter. Nå finnes det ny, alternativ behandling. Foto: Colourbox
Severin Zinöcker
Publisert 16. februar 2023 | Sist oppdatert 21. juni 2023

Nye retningslinjer fra ASCO (American Society of Clinical Oncology) og ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis) åpner for å bruke faktor Xa-hemmere når kreftpasienter står i fare for eller ha fått venøs tromboembolisme. Denne oppdateringen kom etter at tre randomiserte, kontrollerte studier viste at faktor Xa-hemmerne edoksaban, rivaroksaban og apiksaban har like bra effekt som det antikoagulerende middel heparin.

At en blodpropp løsner og setter seg fast i en vene er en vanlig komplikasjon ved kreftsykdom. Forebyggende behandling gis som regel kun ved moderat til høy risiko for venøs tromboembolisme. Tromboserisiko og blødningsrisiko hos kreftpasienter bør vurderes sammen og fortløpende.

Les mer i originalartikkelen av Larsen, Ghanima, Sandset, Frøen, Jacobsen, Torfoss og Astrup Dahm i Tidsskriftet. 

 

Kilder

Larsen, Ghanima, Sandset, Frøen, Jacobsen, Torfoss og Astrup Dahm. Faktor Xa-hemmere til forebygging og behandling av venøs tromboembolisme ved kreft. Tidsskr Nor Legeforen 2022 (Utgave 1, 17. januar 2023, publisert den 28. desember 2022) doi: 10.4045/tidsskr.22.0228

Key, Khorana, Kuderer et alia. Venous Thromboembolism Prophylaxis and Treatment in Patients With Cancer: ASCO Clinical Practice Guideline Update. J Clin Oncol 2020; 38: 496–520

Wang, Zwicker, Ay et alia. The use of direct oral anticoagulants for primary thromboprophylaxis in ambulatory cancer patients: Guidance from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost 2019; 17: 1772–8