Mange barn med gruppe A-streptokokker og skarslagensfeber

Denne vinteren har mange flere barn fått infeksjoner forårsaket av streptokokker enn vanlig. Barn med skarlagensfeber eller alvorlig halsbetennelse med streptokokker skal behandles med antibiotika, både for å forebygge komplikasjoner hos barnet og for å hindre spredning av bakteriene. I sjeldne tilfeller kan slike infeksjoner føre til blant annet blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse.

Mange barn med gruppe A-streptokokker og skarslagensfeber
Sjekker om lillebror har feber.
Anne Hilde Røsvik og Severin Zinöcker
Publisert 23. januar 2023 | Sist oppdatert 21. juni 2023

Det har vært flere utbrudd med streptokokker i Norge i det siste halvåret enn det som er vanlig. Også andre europeiske land har rapportert økt forekomst av gruppe A-streptokokker (GAS) og skarslagensfeber hos barn.

I England er det per 19. januar 2023 meldt over 38 000 tilfeller med skarlagensfeber og over 1600 tilfeller med GAS i vinteren 2022/23, sammenliknet med henholdsvis 3237 og 558 tilfeller i gjennomsnitt på samme tidsrom over de siste fem år.

Vanligvis ligger andelen barn med GAS-infeksjon på 5% til 13%; denne gangen var 21% av tilfellene barn under 15 år.

Det høye antallet barn med halsbetennelse og skarslagensfeber denne sesongen kan skyldes lavere smitte generelt under Covid-19-pandemien i europeiske land og at flere har hatt infeksjoner med f.eks. influensa og vannkopper i fjør høst enn i foregående år. Begge deler kan ha økt risikoen for bakterielle infeksjoner i vintersesongen 2022/23.

Helsebiblioteket har flere gode kilder til diagnostikk og behandling av skarlagensfeber: Skarlagensfeber og alvorlig streptokokk gruppe A-sykdom (GAS)

 

Kilder

Folkehelseinstituttet. Skarlagensfeber og alvorlig streptokokk gruppe A-sykdom (publisert 14. desember 2022, oppdatert 16. desember 2022). 

BMJ Best Practice. High rates of group A streptococcus infection in England (publisert 19. desember 2022, oppdatert 20. januar 2023)