Mange barn med gruppe A-streptokokker og skarslagensfeber

Publiseringsdato 23.01.2023
Mange barn med gruppe A-streptokokker og skarslagensfeber
Sjekker om lillebror har feber.

Denne vinteren har mange flere barn fått infeksjoner forårsaket av streptokokker enn vanlig. Barn med skarlagensfeber eller alvorlig halsbetennelse med streptokokker skal behandles med antibiotika, både for å forebygge komplikasjoner hos barnet og for å hindre spredning av bakteriene. I sjeldne tilfeller kan slike infeksjoner føre til blant annet blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse.

Det har vært flere utbrudd med streptokokker i Norge i det siste halvåret enn det som er vanlig. Også andre europeiske land har rapportert økt forekomst av gruppe A-streptokokker (GAS) og skarslagensfeber hos barn.

I England er det per 19. januar 2023 meldt over 38 000 tilfeller med skarlagensfeber og over 1600 tilfeller med GAS i vinteren 2022/23, sammenliknet med henholdsvis 3237 og 558 tilfeller i gjennomsnitt på samme tidsrom over de siste fem år.

Vanligvis ligger andelen barn med GAS-infeksjon på 5% til 13%; denne gangen var 21% av tilfellene barn under 15 år.

Det høye antallet barn med halsbetennelse og skarslagensfeber denne sesongen kan skyldes lavere smitte generelt under Covid-19-pandemien i europeiske land og at flere har hatt infeksjoner med f.eks. influensa og vannkopper i fjør høst enn i foregående år. Begge deler kan ha økt risikoen for bakterielle infeksjoner i vintersesongen 2022/23.

Helsebiblioteket har flere gode kilder til diagnostikk og behandling av skarlagensfeber: Skarlagensfeber og alvorlig streptokokk gruppe A-sykdom (GAS)

 

Kilder

Folkehelseinstituttet. Skarlagensfeber og alvorlig streptokokk gruppe A-sykdom (publisert 14. desember 2022, oppdatert 16. desember 2022). 

BMJ Best Practice. High rates of group A streptococcus infection in England (publisert 19. desember 2022, oppdatert 20. januar 2023)