Informasjon om jodtabletter og atomulykker for helsepersonell

Publiseringsdato 11.10.2022
Informasjon om jodtabletter og atomulykker for helsepersonell
Jodtabletter er et aktuelt tiltak ved atomhendelser. Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Jodtabletter kan være et aktuelt tiltak ved atomhendelser. CBRNE-senteret har samlet relevante dokumenter om jodtabletter for helsevesenet.

Jodtabletter brukes av innsatspersonell på et skadested med mulig radioaktivt jod. Det kan også bli gitt råd fra myndighetene om at barn og unge skal ta jod dersom det har vært et utslipp.

CBRNE-senteret har laget en oversikt over relevante ressurser med informasjon til helsepersonell om jobtabletter (PDF).