Skrivetips for fagprosedyrer

Publisert 02.november.2015 | Sist oppdatert 29.mars.2019

Relevans for leseren

Alle tekster skal ha innhold som:

 • Klargjør raskt for brukeren om hun kan få svar på det hun søkte etter
 • Er oppdatert og basert på dagens kunnskap
 • Er forenklende og veiledende

Kriterier for tekstkvalitet

Tydelige overskrifter

 • Kort og dekkende overskrift.
 • Viktige triggerord bør være plassert i overskriften. Triggerord er de ordene brukeren har i hodet når hun kommer til et nettsted, de beskriver det hun leter etter

Skannbar tekst

 • Skannbar tekst innebærer at leseren lett kan finne akkurat det hun vil lese, ved å bevege blikket raskt nedover siden.
 • Innholdet er prioritert
 • Del teksten opp i avsnitt med beskrivende mellomoverskrifter
 • Bruk kulepunkter ved oppramsing
 • Avsnittene må ikke være lange, og det bør ikke være mange avsnitt per mellomtittel (minst to avsnitt, maks fire)

Lettfattelig språk

 • Skriv kort, unngå fremmedord
 • Tenk på hvem du skriver for
  • Velg ord og uttrykk som leseren kan forstå
  • Forklar faguttrykk når du må bruke det
 • Vis hvem som handler
 • Bruk verb til å beskrive de viktigste handlingene
 • Sørg for at teksten henger logisk sammen
  • Plasser kjent informasjon først i setningen
  • Plasser ny/ukjent informasjon på slutten av setningen
 • Det er ingen skam å sette punktum
 • Har du flere ting på hjertet, så si én ting om gangen
 • Vær konkret – mener du en spade, så skriv en spade og ikke et graveredskap
 • Er du usikker på ortografien, bruk Bokmålsordboka/Nynorskordboka
 • Unngå spesialtegn når det er mulig
 • Unngå forkortelser når du kan

Bilder

 • Bilder som skal brukes i prosedyren må sendes i en separat bildefil. Det holder ikke å lime inn bildet i et Word dokument.
 • Copyright for bilder, artikler, oversettelser, tabeller, modeller, ulike skalaer f.eks. smerteskalaer osv. må være avklart før publisering. Materiell funnet på internett kan ikke gjenpubliseres på våre sider dersom det ikke er gitt skriftlig tillatelse til dette fra den som har opphavsrett.
 • Ved bruk av gratis bildedatabaser som Wikimedia Commons, som er bilder i Wikipedia, og Freeimages.com, sjekk alltid og følg lisenskravene knyttet til bildet.
 • Bruk aldri et bilde hvis du ikke er trygg på at du har bruksrett
 • Informasjon om bildet, fotograf, opphavsrett osv. må fremkomme i metoderapporten.

Lenking

Husk å ikke lenk til interne dokumenter som ikke ligger åpent på internett.

Lenketips

Redaksjonelle endringer

Når vi mottar prosedyren for publisering, kan det være nødvendig med noen redaksjonelle endringer for at prosedyren og dens layout skal kunne passe inn i gjeldende publiseringsstandard. Dette gjelder også tittel. Normalt gjør vi disse endringene i samråd med prosedyremaker og helseforetaket som har laget prosedyren.