Bedre liv med Bliss

Publiseringsdato 15.05.2020
Bliss er et grafisk symbolsystem der ord har en visuell representasjon som er basert på betydning, ikke hvordan noe ser ut. Tilgang til dette hjelpemiddelet styrker uttrykksmulighetene hos barn med språkvansker.

Bliss er et avansert grafisk symbolsystem der ord har en visuell representasjon som er basert på betydning. For eksempel er symbolet for ensom satt sammen av symbolene for følelse, minus og person. Bliss gir derfor mulighet til å snakke om hva ord betyr, og bidrar på den måten til å styrke både utviklingen av begreper og bevisstheten om språklige forhold. Begge deler er grunnleggende for lese- og skriveopplæringen.

Blissymbol ensom
Blissymbolene er basert på The Blissymbolics Communication International Authorized Vocabulary (BCI-AV) (se blissymbolics.org) og lisensiert under en Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. Foto: Blissymbolics (Creative Commons)

Blissymbolene er basert på The Blissymbolics Communication International Authorized Vocabulary (BCI-AV) (se blissymbolics.org) og er lisensiert under en Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.

Bliss har også muligheter for å uttrykke seg helt korrekt grammatisk med grafiske symboler. Verbene tar ikke utgangspunkt i menneskelig aktivitet, men i hva som skjer. Eksempelvis kan både substantiv, adjektiv og verb bøyes. En kan derfor enkelt lage setninger som «Gutten spiste eplene» og «Hundene spiser kjøtt»:

Blissymbol

I 2017 bevilget daværende Extrastiftelsen (nå Stiftelsen Dam) midler til et treårig intervensjonsprosjekt. Prosjektet ble avsluttet i 2020, og har involvert åtte barn og ungdom. Disse ble fulgt opp med regelmessige samlinger, der også foreldre og pedagoger deltok, i tillegg til veiledning til skoler og barnehager mellom samlingene.

Prosjektet viser at det å gi barn og ungdom tilgang til Bliss styrker deres uttrykksmuligheter når de ikke har tale, egner seg godt til å styrke den språklige bevisstheten til barn med språkvansker, samt at introduksjon av Bliss kan hjelpe barn og ungdom med store lese- og skrivevansker til å knekke koden. Prosjektrapport ferdigstilles høsten 2020 og kan fås ved henvendelse til Seksjon for nevrohabilitering, OUS.

Foto: blissymbolics.org. Creative Commons Attribution-Share