Habilitering

Ansvarlige for denne siden

Cathrine Utne Sandberg
rådgiver
Regional kompetansetjeneste for habilitering (RKHAB)

Ingunn Mikes Brendryen
Seniorrådgiver
FHI, Helsebiblioteket