Søk etter forskningsbasert kunnskap - habilitering

Helsebiblioteket.no har i samarbeid med Nasjonalt kompetansetjenestenettverk for habilitering holdt en webinarrekke om hvordan du kan søke i forskningsbasert kunnskap. Dersom du ikke fikk det med deg i første omgang, kan du se forelesningene her.
Søk etter forskningsbasert kunnskap - habilitering
Publisert 19. november 2020 | Sist oppdatert 02. desember 2020

Forskningsbibliotekar Irene Wiik Langengen har holdt tre forelesninger om kunnskapsbaserte ressurser på Helsebiblioteket.no. Her går hun gjennom hvordan du kan bruke disse ressursene i jakten på svar på spørsmål som oppstår i den kliniske hverdagen. Søkeeksemplene er relevante for habiliteringsfeltet.

Forelesningene varer 1 time hver, og er nå tilgjengelig på video.

Forelesning 1: Helsebiblioteket.no, PICO, kjernespørsmål, studiedesign, 5S-pyramiden

 • Hva Helsebiblioteket.no er og hvilke kunnskapsressurser du kan finne der
 • Hva PICO er og hvordan du kan bruke det
 • Hvilke ulike kjernespørsmål som finnes
 • Hvilke studiedesign som passer til ulike spørsmål
 • Hva 5S-pyramiden er

Forelesning 2: Oppslagsverk, Pyramidesøket, tidsskrifter

 • Gjennomgang av oppgaver i spørsmålsformulering og PICO
 • Hva oppslagsverk er og hva slags innhold du finner der
 • Hvordan du kan bruke og søke i oppslagsverkene
  • UpToDate
  • BMJ Best Practice
 • Hva Pyramidesøket er, og hvordan du kan abonnere på nyhetsbrev fra McMaster
 • Sekundærtidsskrifter

Forelesning 3: Søkeord, søketeknikk, MeSH, Cochrane Library, OTseeker, PEDro

 • Gjennomgang av søkeoppgaver i BMJ Best Practice og UpToDate
 • Hvordan finne søkeord
 • Søketeknikk
 • Hva MeSH er og hvordan du kan bruke det
 • Hva Cochrane Library er og hvordan du finner fram der
 • Hva databasene OTseeker og PEDro er, og hvordan du kan bruke dem
 • Emneside habilitering