Hvordan finne systematiske oversikter i Cochrane Library

Trenger du hjelp til å finne systematiske oversikter innen habilitering i Cochrane Library? Du kan enten bla deg fram til riktig emne, eller du kan bruke søkefeltet.
Hvordan finne systematiske oversikter i Cochrane Library
Foto: Kai Myhre
Publisert 20. januar 2020 | Sist oppdatert 04. mai 2020

Systematiske oversikter

Gode systematiske oversikter gir oss et helt kunnskapsbilde. I de systematiske oversiktene har forfatterne brukt en tydelig og systematisk metode for å finne alle relevante studier om et tema. Deretter blir alle studiene kvalitetsvurdert og til slutt oppsummert.

Cochrane Library er en samling av flere databaser som inneholder forskjellige typer studier av høy kvalitet. En av disse basene inneholder systematiske oversikter i fulltekst.

Systematiske oversikter og habilitering

Habilitering er et bredt felt og kan dreie seg om et stort spekter av diagnoser. Derfor bør man søke konkret på diagnose eller symptom. I noen tilfeller kan det være formålstjenelig å kombinere søket med søkeordet «habilitering» eller det konkrete tiltaket.

Det kan være vanskelig å få gode, relevante treff. Her finner du noen eksempler på hvordan du kan finne fram i Cochrane Library.

Bla fram til riktig emne

En måte å finne fram blant de systematiske oversiktene er å bla seg fram til riktig emne:

skjermbilde.png

 

  • Finn det emnet som diagnosen tilhører:
cochrane-library-topics.png

 

  • Rull nedover og velg diagnose i venstremargen:
cochrane-library-venstremarg.png
  • For en rask og enkel oppsummering av oversikten: se etter «Plain language summary».

Søk

  • Søk på diagnose i søkefeltet øverst til venstre:
cochrane-forside.png
  • Synes du det er vanskelig å finne de riktige søkeordene, eller lurer du på hva en diagnose heter på engelsk? Du kan finne tips om dette på kunnskapsbasertpraksis.no.
  • Du kan nå bla gjennom en liste over alle systematiske oversikter om diagnosen. Disse ligger under fanen «Cochrane reviews». Under de andre fanene finner du blant annet protokoller og kliniske utprøvninger:
cochrane-sok.png
  • Du kan også kombinere søkeord. Dersom du vil kombinere diagnosen med habilitering, legg til frasen «AND rehabilitation» i søkefeltet:
kombinasjonssok.png

 

 Avansert søk

Det er også mulig å bruke Avansert søk:

avansert-sok.png
  • Her er det mange muligheter til for eksempel å kombinere søk og å søke med MeSH-termer (kontrollerte emneord som hjelper deg å gjøre treffsikre søk).
  • Når du har gjort et avansert søk ser trefflisten slik ut (merk at du må klikke på det nederste tallet i kolonnen til høyre for å se selve listen med de systematiske oversiktene):
avansert-sok-treffliste.png