Prioriteringsveileder – habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015 Skriv ut

Fagspesifikk innledning

Tilstander for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Ervervet hjerneskade

Forsinket utvikling/forsinkelse i kognitiv funksjon

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/ASD - mistanke

Omfattende atferdsvansker i målgruppen

Omfattende kommunikasjons- og språkvansker i målgruppen

Omfattende motorisk utviklingsforsinkelse/forstyrrelse - mistanke om eller påvist

Omfattende og sammensatte spise/ernæringsvansker i målgruppen

Omfattende vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet i målgruppen

Progredierende sykdom i hjerne, nervesystem eller muskulatur - mistanke

Syndrom som påvirker funksjon og utvikling - mistanke om eller påvist