Prioriteringsveileder – habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015

Fagspesifikk innledning

Tilstander for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Ervervet hjerneskade

Omfattende motorisk utviklingsforsinkelse/forstyrrelse - mistanke om eller påvist

Omfattende og sammensatte spise/ernæringsvansker i målgruppen

Omfattende vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet i målgruppen

Syndrom som påvirker funksjon og utvikling - mistanke om eller påvist