Prioriteringsveileder – habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015 Skriv ut

Fagspesifikk innledning

Tilstander for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/autismespekterforstyrrelse - mistanke

Omfattende språk- og kommunikasjonsvansker i målgruppen

Psykisk lidelse

Psykisk utviklingshemning og/eller kognitiv svikt - mistanke om eller påvist

Vansker knyttet til seksualitet i målgruppen

Atferdsvansker

Demens - i målgruppen, mistanke

Følgetilstander av skader/sykdommer i nervesystemet og muskelsykdommer