Erfaringer fra et kvalitetsforbedringprosjekt for barn med CP

Publiseringsdato 14.05.2020
Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) har gjennomført et kvalitetsforbedringsprosjekt for å øke andelen barn med cerebral parese (CP) som får tilbud om utredning av kognisjon.

Barn med cerebral parese (CP) har alltid motoriske vansker, men mange har også vansker på andre områder som kognisjon. Det er utarbeidet en protokoll for systematisk oppfølging av kognisjon, kjent som CPCog, for barn med CP. Protokollen innebærer at alle barn med CP skal tilbys en utredning av kognisjon ved 5/6- og 12/13-års alder.

Kvalitetsforbedringsprosjekt

I 2019 gjennomførte Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) et kvalitetsforbedringsprosjekt for å øke andelen barn med CP som får en slik utredning. Prosjektet ble støttet økonomisk av Nasjonalt Servicemiljø for Medisinske Kvalitetsregistre, og det deltok representanter fra servicemiljøet, CP-foreningen og cerebral parese-oppfølgingsprogrammet (CPOP) i prosjektet. Prosjektet fikk bred støtte nasjonalt, og det deltok i alt 12 ledere, 32 psykologer og 18 CPOP-kontakter fra barnehabiliteringer (HABU) i 20 ulike helseforetak.

Utredninger har økt

Prosjektet har så langt medført at andelen barn som har blitt utredet har økt fra 32 % i desember 2018 til 54 % i mars 2020. Målet var en økning til 65 % i løpet av 2019, noe som ble nådd for de tre yngste alderskohortene (barn født i 2011, 2013 og 2013) og for 10 av de deltakende barnehabiliteringene.

I løpet av 2020 er målet at 85 % av barna skal ha blitt tilbudt en utredning. Håpet er at vi vil se en fortsatt økning gjennom året.

Det er viktig å utrede og å følge kognitiv utvikling hos barn med CP fordi dette kan gi utfordringer i skolen. Disse utfordringene kan det være vanskelig å få tilrettelagt godt for om vi ikke kjenner det enkelte barns utfordringer og ressurser.

For mer informasjon om prosjektet kan prosjektrapport fås ved henvendelse til CP-registeret.