Kartlegging av stressnivå hos familier

Familier som har barn med komplekse tilstander har ofte høyt stressnivå. Å kartlegge dette for å oppnå en mer helhetlig forståelse av barnets utfordringer er derfor anbefalt. The Everyday Feeling Questionnaire er et instrument som kan brukes til dette.
Publisert 25. november 2020 | Sist oppdatert 02. desember 2020

Barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser som en intellektuell funksjonsnedsettelse er sårbare for å utvikle både emosjonelle vansker og atferdsvansker. Dette gir barnet nedsatt funksjonsnivå og økt hjelpebehov både i hverdagen hjemme og på skolen, utover de vanskene som skyldes den intellektuelle funksjonsnedsettelsen.

Familiene til disse barna kan ofte ha et høyt stressnivå. En kartlegging av dette gir muligheter for tilpassede tiltak og behandling.

The Everyday Feeling Questionnaire

The Everyday Feeling Questionnaire er et kartleggingsmål på ti spørsmålsledd som måler symptomer på angst, depresjon, psykisk velvære og mestring. Målet inngår i det barnepsykiatriske intervjuet Development and Well-Being Assessment som er utviklet i England, og som brukes i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Norsk versjon

Egnetheten av den norske versjonen av The Everyday Feeling Questionnaire ble undersøkt i et barnehabiliteringsutvalg hvor til sammen 299 barn og unge deltok. Habiliteringsutvalget fant tilsvarende måleegenskaper som for det opprinnelige britiske utvalget. Foreldreopplevd stress var assosiert med foreldrerapporterte vansker som barnet hadde i hverdagen på skole og hjemme.

Det er imidlertid behov for flere studier i Norge og Skandinavia som undersøker målegenskapene. Målet som ikke kun fokuserer på symptomer, men også opplevd velvære, kan være et nyttig og lite tidkrevende mål på foreldreopplevd stress og vansker.

De to publikasjonene som er grunnlaget for artikkelen:

Kjærandsen, K., Handegård B. H., Brøndbo, P. H., & Halvorsen, Marianne (in press). Parental mental health screening in neuropaediatric sample: Psychometric properties of the Everyday Feeling Questionnaire and variables associated with parental mental health.  Journal of Applied Research in intellectual Disabilities.

Halvorsen, M., Mathiassen, B., Myrbakk, E., Brøndbo, P., Sætrum, A., Steinsvik, O., & Martinussen, M. (2019). Neurodevelopmental correlates of behavioural and emotional problems in a neuropaediatric sample. Research in Developmental Disabilities.