Apekopper, monkeypox

Publiseringsdato 24.06.2022
Apekopper, monkeypox

Apekopper er en sjelden og vanligvis ikke alvorlig sykdom. Helsebiblioteket har god informasjon om sykdommen både i internasjonale oppslagsverk og norske kilder.

Den vanlige koppesykdommen er utryddet og viruset nå kun oppbevart i laboratorier. Apekopper har først og fremst forekommet i visse deler av Afrika, men nå har det vært mange tilfeller på utsiden av Afrika.

Internasjonale oppslagsverkene

BMJ Best Practice gir veiledning i undersøkelse, god informasjon om sykdommen og hvordan man kan lindre plager. Nyttige bilder er også inkludert.

UpToDate har et eget kapittel om apekopper. Her får man også god informasjon om selve sykdommen, smitteoverføring, indikasjon for vaksine og håndtering av sykdommen.

WHO har etter flere utbrudd i flere land satt ned både komite som jobber med emnet, anbefalinger for vaksinering og råd om håndtering av sykdommen. De har også god oversikt over emnet internasjonalt. 

Norske kilder

Folkehelseinstituttet har temaside om apekopper. Smittevernveilederen har selvsagt eget kapittel om apekopper. FHI har også laget egne smittevernråd tilpasset norsk helsetjeneste. I tillegg er det laget både spørsmål og svar database og illustrativ plakat for befolkningen.

Mer informasjon for befolkningen finnes på Helsenorge.no