Økning i Hiv og syfilis

Det har vært en sterk økning i både syfilis og HIV fra 2021 til 2022. Først og fremst skyldes økning i smittede menn som kommer tilbake fra Sørøst-Asia, menn som har sex med menn uten beskyttelse og det økte antallet smittede flyktninger som kommer til landet. Til behandling av syfilis og HIV/AIDS har Helsebiblioteket gode ressurser.

Økning i Hiv og syfilis
Syfilis har økt først og fremst hos menn, men smittes videre til kvinner.
Anne Hilde Røsvik
Publisert 17. mars 2023 | Sist oppdatert 20. mars 2023

Forfatter: Anne Hilde Røsvik, fysiolog, seniorrådgiver Helsebiblioteket 

Norske ressurser

Både Folkehelseinstituttet (FHI) og fagmedisinske grupper lager god informasjon om både HIV og syfilis. 

Smittevernveilederen fra FHI finner du på infeksjonssiden og har kapiteler om

FHI har også egen temaside om hiv og aids.

Norske faglige retningslinjer for behandling av hiv (Norsk forening for infeksjonsmedisin)

Internasjonale oppslagsverk

BMJ Best Practice har grundig informasjon om behandling, komplikasjoner, HIV ved graviditet, profylakse og differensialdiagnoser. Her er også grundige kapitler om syfilis.

UpToDate har svært grundig informasjon om diagnostikk av HIV, generelt om sykdommen, patogenese og epidemiologi ved primær infeksjon.

Grundig behandlingsinformasjon, resistens mot legemidler i behandlingen, malignitet og HIV – altså opportunistiske infeksjoner og kreftsykdommer som sarkomer og lymfomer, behandling av organspesifikke sykdommer ved HIV og spesifikk informasjon om kvinner og HIV. Se hele oversikt her:

Også syfilis har UpToDate god informasjon om; både screening, diagnostisering, behandling, epidemiologi, syfilis hos pasienter med HIV og uten HIV og syfilisbehandling av gravide.

Pasientinformasjon