Tilbud til flyktninger fra Ukraina - vaksiner og smittevern

Flyktningene har rett på både helseundersøkelse og vaksiner for å forebygge smittsomme sykdommer.

Tilbud til flyktninger fra Ukraina - vaksiner og smittevern
Flyktninger fra Ukraina har rett på helsehjelp
Anne Hilde Røsvik
Publisert 21. juni 2022 | Sist oppdatert 19. februar 2024

FHI har en egen nettside om Flyktninger fra Ukraina: Nyttig informasjon om helse- og smittevernhensyn  og her er det lenker til utdypende informasjon, samt informasjon på ukrainsk. I forbindelse med krigen har også Folkehelseinstituttet sendt ut brev til alle statsforvaltere med informasjon om hva som skal tilbys flyktningene. 

Hovedbudskap i brevet er at «Flyktningene som kommer er mennesker i krise, smittevern er et underordnet tema og må ikke ta fokus vekk fra andre primærbehov».

Prioriteringer av helsetilbudet til nyankomne vil i første rekke måtte gjøres på lokalt, fremfor på nasjonalt nivå.

Andre hovedbudskap er:

  • Forskriftsfestet krav til tuberkuloseundersøkelse innen to uker etter ankomst for flyktninger.
  • Vaksinasjon mot meslinger (MMR) skal prioriteres der mange innkvarteres tett for å
  • forhindre utbrudd. Koronavaksinasjon skal fortrinnsvis tilbys ved ankomst.
  • Antibiotikaresistens (MRSA) primært relevant for sykehusinnlagte
  • FHI vil vurdere situasjonen løpende fremover, inkludert helsebehov og flaskehalser, for å kunne tilpasse rådene og informere prioriteringsbeslutninger.

 Hele brevet til statsforvalterne kan leses her, samt også eget brev om tuberkuloseundersøkelse: