Elektronisk sjekkliste for legemiddelgjennomgang

Sjekklista er utgitt av Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og Pasientsikkerhetsprogrammet.
Elektronisk sjekkliste for legemiddelgjennomgang
En elektronisk sjekkliste for legemiddelgjennomgang er tilgjengelig på Helsebiblioteket.no. Foto: Helsebiblioteket
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 12. april 2023

Sjekkliste for legemiddelgjennomgang er en kortversjon av Helsedirektoratets Veileder om legemiddelgjennomganger, og inneholder nøkkelinformasjon samlet på to sider.

En elektronisk versjon er publisert på Helsebiblioteket.no. Her finner du lenker til Felleskatalogen for de legemidlene som er omtalt i oversiktene. Dermed blir det enkelt og raskt for legen å finne ut om noen av de preparatene som pasienten står på, bør vurderes justert eller skiftet ut.

På sjekklista finner du en konkret og punktvis metode for legemiddelgjennomgang i praksis; for forberedelsefasen, samtalen med pasienten og oppfølgingsfasen. Du får også en oversikt over de 14 viktigste legemidlene og legemiddelgruppene som har størst risiko for alvorlige bivirkninger.

Av Åse S. Skjerdal

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om legemiddelgjennomgang.