Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Som støtte for bedret kvalitet i eldres legemiddelterapi har den svenske Socialstyrelsen satt opp indikatorer for eldres legemiddelbruk .
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 27. september 2022
Foto: Helsebiblioteket, Håkon Harriss

Foto: Helsebiblioteket, Håkon Harriss

Dokumentet, Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre , gir en grundig omtale av hensyn man må ta ved behandling med legemidler hos eldre, og beskriver anbefalte og uheldige legemiddelvalg ved elleve vanlige diagnoser.

Socialstyrelsen har også laget et indikatorbibliotek med oversikt og søkefunksjon.

Informativt, konkret og praktisk

Socialstyrelsens dokument inneholder fyldig bakgrunnsinformasjon og praktiske råd om bruk av legemidler til eldre pasienter og om individuelle tilpasninger.

Indikatorene for god legemiddelterapi er delt inn i to kategorier:

  • legemiddelspesifikke – som beskriver kvaliteten med hensyn til preparatvalg, dosering, behandlingsregime og legemiddelkombinasjoner
  • diagnosespesifikke – som beskriver rasjonell, irrasjonell og uheldig eller risikofylt legemiddelbruk ved blant annet hypertoni, hjertesvikt, KOLS, smerte, søvnforstyrrelser, depresjon og demens.

Tilsvarende anbefalinger på norsk

NORGEP-kriteriene gir tommelfingerregler for allmennpraktikere ved forskrivning av legemidler til eldre. De ble publisert i 2009 (Criteria for assessing potentially inappropriate prescriptions to elderly patients. A modified Delphi study. Scand J Prim Health Care, 2009; 27: 153_159). (Rognstad, S, Brekke, M, Fetveit, A, Spigset, O, Wyller, T B, Straand, J: The Norwegian General Practice (NORGEP))

STOPP-verktøyet (Screening Tool of Older People’s potentially inappropriate Prescriptions) er oversatt til norsk og omtalt i Tidsskrift for Den norske legeforening i 2010 (Ranhoff, A H, Bakken, M S, Granås, A G,  Ruths, S: Uheldig legemiddelbruk hos eldre. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1809) .

Helsebibliotekets side om legemidler og eldre med mer informasjon finnes i Emnebibliotek legemidler, se «Eldre» under «Pasientgrupper og individualisering».

Åse Sofie Skjerdal

En lenger versjon av artikkelen er tidligere publisert i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr. 2, 2012.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.