Legemidler

Aktuelt

Truven Newsletter heading (norsk utgave)

Micromedex Newsletter - "Norwegian Edition"

Nyhetsbrevet "Micromedex Insights" er kommet i en utgave som er laget spesielt for norsk helsepersonell. Du finner lenke til det i denne artikkelen. Nyhetsbrevet utgis av redaksjonen for legemiddeloppslagsverket Micromedex Solutions.

Legemiddelinteraksjoner med frukt og bær

Frukt og bær kan påvirke effekten av legemidler. Som regel skjer det ved at nedbrytningen av legemidlene forsinkes. Dette gjelder særlig grapefrukt, men også andre typer frukt og bær kan spille inn. Her presenterer vi to nyttige informasjonskilder om slike interaksjoner.

IMM-modellen – optimalisering av legemiddelbehandling

IMM – Integrated Medicines Management – er et standardisert verktøy for vurdering og oppfølging. Den beskriver en systematisk prosess der målet er å oppnå maksimal helseeffekt av legemiddelbehandling.

(http://www.helsebiblioteket.no/Legemidler)